Formulář odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát
Internetový obchod:       Dětský obchůdek Žirafa

Podnikatel:                   Zuzana Adamcová

S místem podnikání:       J. M. Marků 6, 563 01 Lanškroun

IČ/DIČ:                      74712381 / CZ7661283487

E-mailová adresa:          obchod(@)zirafa-shop.cz

Telefonní číslo:              +420 777 765 525

 

(Následující požadované údaje doplní Váš zákazník)

Oznamujiže tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) 
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

(zde vyplňte místo)Dne (zde doplňte datum)

 

                      (podpis)
______________________________________

       Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Zákaznický servis

27. 4. 2016 17:59